Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2013 - Strasbourg

7. Diverse
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Sylvie Guillaume anmodede på vegne af S&D-Gruppen om, at spørgsmålet om foreneligheden med de grundlæggende principper og EU-retten af de ændringer af den ungarske forfatning, der blev vedtaget den foregående dag af det ungarske parlament, blev forelagt for LIBE; Gabriele Zimmer refererede til det spørgsmål, der blev rejst den foregående dag i forbindelse med genoptagelsen af sessionen, og anmodede på vegne af GUE/NGL-Gruppen formanden om officielt at protestere over for de marokanske myndigheder over udvisningen af Parlamentets delegation, der skulle til Vestsahara; Guy Verhofstadt anmodede under henvisning til artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union om, at spørgsmålet om de ungarske forfatningsændringers mulige overtrædelse af de grundlæggende rettigheder blev opført på dagsordenen for den efterfølgende dag; József Szájer modsatte sig denne anmodning under henvisning til artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Union og Rui Tavares opfordrede med henvisning til traktatens artikel 2 Kommissionen til at fokusere på dialogen med Ungarn for så vidt angår grundlæggende rettigheder (formanden tog anmodningen om ændring af dagsordenen til efterretning og meddelte, at hun ville forelægge sagen for Parlamentets formand).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik