Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

7. Muuta
Sanatarkat istuntoselostukset

Sylvie Guillaume käytti puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta ja pyysi, että Unkarin parlamentin eilen hyväksymät perustuslakimuutokset annetaan LIBE-valiokunnan käsiteltäväksi, jotta se tarkastelee, ovatko ne Euroopan unionin perusperiaatteiden ja oikeuden mukaisia. Gabriele Zimmer palasi eilisen istunnon alussa käsiteltyyn asiaan ja pyysi GUE/NGL-ryhmän puolesta, että puhemies lähettää Marokon viranomaisille virallisen vastalauseen koskien Länsi-Saharaan matkalle olleen parlamentin valtuuskunnan karkottamista. Guy Verhofstadt viittasi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklaan ja pyysi, että Unkarin perustuslakimuutosten mahdollinen perusoikeuksien vastaisuus otetaan huomisen istunnon esityslistalle. József Szájer vastusti tätä pyyntöä Euroopan unionin 4 artiklan nojalla, ja Rui Tavares viittasi perussopimuksen 2 artiklaan ja kehotti komissiota keskittymään perusoikeuksista käytäviin keskusteluihin Unkarin kanssa (puhemies merkitsi muistiin esityslistan muuttamista koskevan pyynnön ja ilmoitti toimittavansa sen parlamentin puhemiehelle).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö