Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg

7. Diversen
Volledige verslagen

Het woord wordt gevoerd door Sylvie Guillaume die namens de S&D-Fractie verzoekt dat de Commissie LIBE zich buigt over de vraag in hoeverre de serie amendementen op de grondwet die gisteren door het Hongaarse parlement zijn aangenomen verenigbaar zijn met de fundamentele beginselen en het recht van de Europese Unie; Gabriele Zimmer die terugkomt op het punt dat gisteren bij de opening van de vergadering is genoemd en namens de GUE/NGL-Fractie verzoekt dat de Voorzitter een officieel protest richt aan de Marokkaanse autoriteiten tegen de uitzetting van de delegatie van het Parlement die op weg was naar Westelijk Sahara; Guy Verhofstadt die vraagt - onder verwijzing naar artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie – dat het onderwerp van de mogelijke schending van de grondrechten door de amendementen op de Hongaarse grondwet op de agenda van morgen wordt gezet; József Szájer die bezwaar maakt tegen dat verzoek, en zich beroept op artikel 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Rui Tavares die, onder verwijzing naar artikel 2 van het Verdrag, de Commissie verzoekt haar inspanningen te richten op de dialoog met Hongarije over de grondrechten (de Voorzitter neemt kennis van het verzoek om wijziging van de agenda en deelt mee dat zij dit aan de Voorzitter zal voorleggen).

Juridische mededeling - Privacybeleid