Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0300(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0036/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0036/2013

Συζήτηση :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

8.1. Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ [2011/0300(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0061)

Παρεμβάσεις

Daniel Cohn-Bendit, σχετικά με την αλλαγή στην ημερήσια διάταξη που πρότεινε ο Guy Verhofstadt (Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος θα επιληφθεί του θέματος), και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), για να γνωστοποιήσει τη θέση της Επιτροπής σχετικά με τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου