Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0300(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0036/2013

Ingediende teksten :

A7-0036/2013

Debatten :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Stemmingen :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0061

Notulen
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg

8.1. Trans-Europese energie-infrastructuur ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG [2011/0300(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0061)

Het woord werd gevoerd door:

Daniel Cohn-Bendit, over de wijziging van de agenda op voorstel van Guy Verhofstadt (de Voorzitter herinnnerde eraan dat de vraag voorgelegd zou worden aan de Voorzitter), en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie), om het standpunt van de Commissie te verwoorden over de aangenomen amendementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid