Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0195(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0052/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0052/2013

Συζήτηση :

PV 11/03/2013 - 26
CRE 11/03/2013 - 26

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0067

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

8.7. Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ("απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης") [2012/0195(CNS)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0067)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0067)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου