Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0074(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0033/2013

Ingediende teksten :

A7-0033/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2013 - 10.1
CRE 12/03/2013 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0068

Notulen
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg

10.1. Radioactieve stoffen in water dat bestemd is voor menselijke consumptie * (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water [2012/0074(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0068)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0068)

Het woord werd gevoerd door:

Michèle Rivasi (rapporteur) om een technische correctie op amendement 2 voor te stellen.

Juridische mededeling - Privacybeleid