Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0418(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0194/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0194/2012

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2013 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

10.5. Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας [2011/0418(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0072)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0072)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου