Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2013 - Strasbourg

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

10. Afstemningstid (fortsat)

10.1. Sundhedsbeskyttelse: radioaktive stoffer i drikkevand * (afstemning)

10.2. Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet ***I (afstemning)

10.3. Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet ***I (afstemning)

10.4. Europæiske venturekapitalfonde ***I (afstemning)

10.5. Europæiske sociale iværksætterfonde ***I (afstemning)

10.6. Den økonomiske krises indvirkning på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder (afstemning)

10.7. Afskaffelse af kønsstereotyper i EU (afstemning)

10.8. Situationen for kvinder i Nordafrika (afstemning)

10.9. Finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (afstemning)

10.10. Bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik