Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. března 2013 - Štrasburk

11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly a Daniel Hannan

zpráva Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly a Syed Kamall

zpráva Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

zpráva Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

zpráva Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall a Jacek Olgierd Kurski

zpráva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu a Seán Kelly

zpráva Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini a Elena Băsescu

zpráva Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga a Minodora Cliveti

zpráva Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly a Marisa Matias

zpráva Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica a Marisa Matias

zpráva Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková a Seán Kelly

zpráva Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková a Anna Záborská

zpráva Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai a Elena Băsescu

zpráva Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská a Elena Băsescu

Vysvětlení hlasování týkající se zprávy Silvia Costa - A7-0047/2013 a zprávy Patrice Tirolien - A7-0049/2013 jsou odložena na zítřejší denní zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí