Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2013 - Strasbourg

11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly og Daniel Hannan

Betænkning: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly og Syed Kamall

Betænkning: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Betænkning: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Betænkning: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall og Jacek Olgierd Kurski

Betænkning: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu og Seán Kelly

Betænkning: Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini og Elena Băsescu

Betænkning: Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga og Minodora Cliveti

Betænkning: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly og Marisa Matias

Betænkning: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica og Marisa Matias

Betænkning: Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková og Seán Kelly

Betænkning: Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková og Anna Záborská

Betænkning: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai og Elena Băsescu

Betænkning: Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská og Elena Băsescu

Stemmeforklaringerne vedrørende betænkning af Silvia Costa - A7-0047/2013 og betænkning af Patrice Tirolien - A7-0049/2013 blev udsat til morgendagens møde.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik