Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Mietintö Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly ja Syed Kamall

Mietintö Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Mietintö Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Mietintö Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall ja Jacek Olgierd Kurski

Mietintö Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu ja Seán Kelly

Mietintö Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini ja Elena Băsescu

Mietintö Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga ja Minodora Cliveti

Mietintö Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly ja Marisa Matias

Mietintö Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica ja Marisa Matias

Mietintö Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková ja Seán Kelly

Mietintö Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková ja Anna Záborská

Mietintö Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai ja Elena Băsescu

Mietintö Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská ja Elena Băsescu

Silvia Costan (A7-0047/2013) ja Patrice Tirolienin (A7-0049/2013) mietinnöistä annettavat äänestysselitykset siirretään huomisen istuntoon.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö