Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. március 12., Kedd - Strasbourg

11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

António Fernando Correia de Campos - jelentés - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly és Daniel Hannan

Kriton Arsenis - jelentés - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly és Syed Kamall

Bas Eickhout - jelentés - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Kriton Arsenis -jelentés - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Bas Eickhout -jelentés - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall és Jacek Olgierd Kurski

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - jelentés - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu és Seán Kelly

Louis Grech - jelentés - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini és Elena Băsescu

Patrice Tirolien - jelentés - A7-0052/2013
Maurice Ponga és Minodora Cliveti

Jean-Paul Gauzès - jelentés - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly és Marisa Matias

Elisa Ferreira - jelentés - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica és Marisa Matias

Philippe Lamberts - jelentés - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková és Seán Kelly

Sophie Auconie - jelentés - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková és Anna Záborská

Elisabeth Morin-Chartier - jelentés - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai és Elena Băsescu

Kartika Tamara Liotard - jelentés - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská és Elena Băsescu

Az alábbi két jelentésre vonatkozó szavazatok indokolását a holnapi ülésre halasztották el: Silvia Costa - jelentés - A7-0047/2013 és Patrice Tirolien - jelentés - A7-0049/2013.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat