Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d. - Strasbūras

11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly ir Daniel Hannan

Pranešimas: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly ir Syed Kamall

Pranešimas: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Pranešimas: Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Pranešimas: Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall ir Jacek Olgierd Kurski

Pranešimas: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu ir Seán Kelly

Pranešimas: Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini ir Elena Băsescu

Pranešimas: Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga ir Minodora Cliveti

Pranešimas: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly ir Marisa Matias

Pranešimas: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica ir Marisa Matias

Pranešimas: Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková ir Seán Kelly

Pranešimas: Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková ir Anna Záborská

Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai ir Elena Băsescu

Pranešimas: Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská ir Elena Băsescu

Paaiškinimai dėl balsavimo dėl Pranešimoo: Silvia Costa - A7-0047/2013 ir Pranešimo: Patrice Tirolien - A7-0049/2013 perkelti į rytojaus posėdį.

Teisinė informacija - Privatumo politika