Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2013. gada 12. marts - Strasbūra

11. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

António Fernando Correia de Campos ziņojums - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly un Daniel Hannan.

Kriton Arsenis ziņojums - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly un Syed Kamall.

Bas Eickhout ziņojums - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi.

Kriton Arsenis ziņojums - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi.

Bas Eickhout ziņojums - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall un Jacek Olgierd Kurski.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ziņojums - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu un Seán Kelly.

Louis Grech ziņojums - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini un Elena Băsescu.

Patrice Tirolien ziņojums - A7-0052/2013
Maurice Ponga un Minodora Cliveti.

Jean-Paul Gauzès ziņojums - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly un Marisa Matias.

Elisa Ferreira ziņojums - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica un Marisa Matias.

Philippe Lamberts ziņojums - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková un Seán Kelly.

Sophie Auconie ziņojums - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková un Anna Záborská.

Elisabeth Morin-Chartier ziņojums - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai un Elena Băsescu.

Kartika Tamara Liotard ziņojums - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská un Elena Băsescu.

Balsojuma skaidrojumi attiecībā uz Silvia Costa ziņojumu A7-0047/2013 un Patrice Tirolien ziņojumu A7-0049/2013 tika pārcelti uz nākamās dienas sēdi.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika