Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 marca 2013 r. - Strasburg

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly i Daniel Hannan

Sprawozdanie Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly i Syed Kamall

Sprawozdanie Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Sprawozdanie Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Sprawozdanie Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall i Jacek Olgierd Kurski

Sprawozdanie Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu i Seán Kelly

Sprawozdanie Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini i Elena Băsescu

Sprawozdanie Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga i Minodora Cliveti

Sprawozdanie Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly i Marisa Matias

Sprawozdanie Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica i Marisa Matias

Sprawozdanie Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková i Seán Kelly

Sprawozdanie Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková i Anna Záborská

Sprawozdanie Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai i Elena Băsescu

Sprawozdanie Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská i Elena Băsescu

Wyjaśnienia dotyczące głosowania nad sprawozdaniem Silvii Costy - A7-0047/2013 i sprawozdaniem Patrice'a Tirolien - A7-0049/2013 zostały przełożone na posiedzenie jutrzejsze.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności