Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly och Daniel Hannan

Betänkande Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly och Syed Kamall

Betänkande Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Betänkande Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Betänkande Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall och Jacek Olgierd Kurski

Betänkande Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu och Seán Kelly

Betänkande Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini och Elena Băsescu

Betänkande Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga och Minodora Cliveti

Betänkande Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly och Marisa Matias

Betänkande Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica och Marisa Matias

Betänkande Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková och Seán Kelly

Betänkande Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková och Anna Záborská

Betänkande Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai och Elena Băsescu

Betänkande Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská och Elena Băsescu

Röstförklaringarna om betänkandet av Silvia Costa - A7-0047/2013 och betänkandet av Patrice Tirolien - A7-0049/2013 sköts upp till följande dags sammanträde.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy