Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg

12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Elmar Brok meddelade att han inte hade sitt röstkort med sig och därför inte hade kunnat delta i omröstningen om betänkandena av António Fernando Correia de Campos A7-0036/2013, Margrete Auken A7-0022/2013, Kriton Arsenis A7-0317/2012 och Bas Eickhout A7-0191/2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy