Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde
CRE

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy