Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0280(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0079/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Hlasování :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0084

Zápis
Úterý, 12. března 2013 - Štrasburk

14. Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o přímých platbách zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky – 2011/0280(COD) – Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) – 2011/0281(COD) – Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – 2011/0282(COD) – Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky – 2011/0288(COD) (článek 70a jednacího řádu) (rozprava)
Doslovné záznamy

Návrh rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o přímých platbách zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky – 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Návrh rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) – 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Zpravodaj: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Návrh rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Návrh rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky – 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Zpravodaj: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Vystoupili: James Nicholson, aby vyjádřil lítost nad tím, že se rozpravy neúčastní příslušný komisař, a Marc Tarabella ke stejnému tématu.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Giovanni La Via uvedli návrhy rozhodnutí.

Vystoupili: Birgit Schnieber-Jastram (navrhovatelka výboru DEVE), Georgios Papastamkos (navrhovatel výboru BUDG), Monika Hohlmeier (navrhovatelka výboru CONT), Tamás Deutsch (navrhovatel výboru CONT), Dan Jørgensen (navrhovatel výboru ENVI), Karin Kadenbach (navrhovatelka výboru ENVI), Catherine Grèze (navrhovatelka výboru REGI), Younous Omarjee (navrhovatel výboru REGI), Elisabeth Schroedter (navrhovatelka výboru REGI) a Giommaria Uggias (navrhovatel výboru REGI).

Vystoupil Dacian Cioloş (člen Komise).

Vystoupili: Elisabeth Köstinger za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, George Lyon za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Diane Dodds nezařazená, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith a Julie Girling.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, aby zvednutím modré karty položil otázku Luísi Paulovi Alvesovi, který na otázku odpověděl, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa a Franz Obermayr.

Vystoupil Dacian Cioloş.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin a Giovanni La Via.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 13.3.2013, bod 8.8 zápisu ze dne 13.3.2013, bod 8.9 zápisu ze dne 13.3.2013 a bod 8.10 zápisu ze dne 13.3.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí