Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0280(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0079/2013

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0084

Protokol
Tirsdag den 12. marts 2013 - Strasbourg

14. Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD)- Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD)- Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD)- Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) (forretningsordenens artikel 70a) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Ordfører: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Ordfører: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Talere: James Nicholson, der beklagede, at den ansvarlige kommissær ikke var til stede, og Marc Tarabella om samme emne.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin og Giovanni La Via forelagde forslagene til afgørelse.

Talere: Birgit Schnieber-Jastram (ordfører for udtalelse fra DEVE), Georgios Papastamkos (ordfører for udtalelse fra BUDG), Monika Hohlmeier (ordfører for udtalelse fra CONT), Tamás Deutsch (ordfører for udtalelse fra CONT), Dan Jørgensen (ordfører for udtalelse fra ENVI), Karin Kadenbach (ordfører for udtalelse fra ENVI), Catherine Grèze (ordfører for udtalelse fra REGI), Younous Omarjee (ordfører for udtalelse fra REGI), Elisabeth Schroedter (ordfører for udtalelse fra REGI) og Giommaria Uggias (ordfører for udtalelse fra REGI).

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Elisabeth Köstinger for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, George Lyon for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith og Julie Girling.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Luís Paulo Alves, som han besvarede, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote og Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa og Franz Obermayr.

Dacian Cioloş tog ordet.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin og Giovanni La Via.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 13.3.2013, punkt 8.8 i protokollen af 13.3.2013, punkt 8.9 i protokollen af 13.3.2013 og punkt 8.10 i protokollen af 13.3.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik