Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0280(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

B7-0079/2013

Razprave :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Glasovanja :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0084

Zapisnik
Torek, 12. marec 2013 - Strasbourg

14. Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) (člen 70a Poslovnika) (razprava)
Dobesedni zapis

Predlog odločitve o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Predlog odločitve o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Poročevalec: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Predlog odločitve o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Predlog odločitve o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Poročevalec: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Govorila sta James Nicholson, ki je obžaloval odsotnost pristojnega komisarja, in Marc Tarabella o isti temi.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin in Giovanni La Via so predstavili predloge odločitev.

Govorili so Birgit Schnieber-Jastram (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Georgios Papastamkos (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Monika Hohlmeier (pripravljavka mnenja odbora CONT), Tamás Deutsch (pripravljavec mnenja odbora CONT), Dan Jørgensen (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Karin Kadenbach (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Catherine Grèze (pripravljavka mnenja odbora REGI), Younous Omarjee (pripravljavec mnenja odbora REGI), Elisabeth Schroedter (pripravljavka mnenja odbora REGI) in Giommaria Uggias (pripravljavec mnenja odbora REGI).

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Govorili so Elisabeth Köstinger v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, George Lyon v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Diane Dodds samostojna poslanka, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith in Julie Girling.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Luísu Paulu Alvesu, ki je na vprašanje odgovoril, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa in Franz Obermayr.

Govoril je Dacian Cioloş.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin in Giovanni La Via.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 13.3.2013, točka 8.8 zapisnika z dne 13.3.2013, točka 8.9 zapisnika z dne 13.3.2013 in točka 8.10 zapisnika z dne 13.3.2013.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov