Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2010(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0043/2013

Ingivna texter :

A7-0043/2013

Debatter :

PV 12/03/2013 - 15
CRE 12/03/2013 - 15

Omröstningar :

PV 13/03/2013 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0081

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg

15. Riktlinjer för budgeten för 2014 - Avsnitt III (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2014, avsnitt III – kommissionen [2013/2010(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Dominique Riquet för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, Angelika Werthmann för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny och Vojtěch Mynář, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Janusz Lewandowski och Anne E. Jensen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 13.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy