Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург

16. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Поправката (P7_TA(2013)0048(COR01)) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 11.3.2013).

След като политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не са поискали гласуване (член 216, параграф 4 от Правилника за дейността), тази поправка се счита за одобрена.

Правна информация - Политика за поверителност