Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg

16. Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

Rättelsen (P7_TA(2013)0048(COR01)) hade meddelats i kammaren föregående dag (punkt 8 i protokollet av den 11.3.2013).

Eftersom det inte inkommit någon begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att rättelsen ska bli föremål för omröstning (artikel 216.4 i arbetsordningen) ansågs denna rättelse godkänd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy