Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2309(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0041/2013

Внесени текстове :

A7-0041/2013

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0082

Протокол
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург

17. Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно състава на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. [2012/2309(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Съдокладчици: Rafał Trzaskowski и Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski и Roberto Gualtieri представиха докладите.

Изказаха се: Carlo Casini, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Andrew Duff, от името на групата ALDE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jörg Leichtfried и Vicky Ford, Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox, от името на групата ECR, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Ashley Fox и Vicky Ford, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Andrew Duff и Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira и Cecilia Wikström.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom и Sandrine Bélier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr и Gay Mitchell.

Изказа се Roberto Gualtieri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 13.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност