Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2309(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0041/2013

Indgivne tekster :

A7-0041/2013

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0082

Protokol
Tirsdag den 12. marts 2013 - Strasbourg

17. Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 [2012/2309(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Rafał Trzaskowski og Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski og Roberto Gualtieri forelagde betænkningen.

Talere: Carlo Casini for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried og Vicky Ford, Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fraWilliam (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox for ECR-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox og Vicky Ford, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Andrew Duff og Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira og Cecilia Wikström.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom og Sandrine Bélier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr og Gay Mitchell.

Roberto Gualtieri tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 13.3.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik