Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2309(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0041/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0041/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0082

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

17. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοοβυλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 [2012/2309(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Rafał Trzaskowski και Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Οι Rafał Trzaskowski και Roberto Gualtieri παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Carlo Casini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jörg Leichtfried και Vicky Ford, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Ashley Fox και Vicky Ford, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Andrew Duff και Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira και Cecilia Wikström.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom και Sandrine Bélier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνει ο Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου