Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2309(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0041/2013

Predkladané texty :

A7-0041/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0082

Zápisnica
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg

17. Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 [2012/2309(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spoluspravodajcovia: Rafał Trzaskowski a Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski a Roberto Gualtieri uviedli správu.

Vystúpili títo poslanci: Carlo Casini v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Andrew Duff v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Jörg Leichtfried a Vicky Ford, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox v mene skupiny ECR, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Ashley Fox a Vicky Ford, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Andrew Duff a Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira a Cecilia Wikström.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom a Sandrine Bélier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr a Gay Mitchell.

V rozprave vystúpil Roberto Gualtieri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 13.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia