Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2309(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0041/2013

Ingivna texter :

A7-0041/2013

Debatter :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Omröstningar :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0082

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg

17. Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 [2012/2309(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Medföredragande: Rafał Trzaskowski och Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski och Roberto Gualtieri redogjorde för betänkandena.

Talare: Carlo Casini för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Jörg Leichtfried och Vicky Ford, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox för ECR-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Ashley Fox och Vicky Ford, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Andrew Duff och Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira och Cecilia Wikström.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom och Sandrine Bélier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr och Gay Mitchell.

Talare: Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 13.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy