Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0374(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0076/2012

Внесени текстове :

A7-0076/2012

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 18
CRE 12/03/2013 - 18

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0079

Протокол
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург

18. Европейска система от национални и регионални сметки ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията REGI), Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Ildikó Gáll-Pelcz и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Janez Potočnik и Sharon Bowles

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 13.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност