Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0374(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0076/2012

Ingediende teksten :

A7-0076/2012

Debatten :

PV 12/03/2013 - 18
CRE 12/03/2013 - 18

Stemmingen :

PV 13/03/2013 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0079

Notulen
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg

18. Systeem van nationale en regionale rekeningen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Sharon Bowles

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 13.3.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid