Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0374(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0076/2012

Predkladané texty :

A7-0076/2012

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 18
CRE 12/03/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0079

Zápisnica
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg

18. Systém národných a regionálnych účtov ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Ildikó Gáll-Pelcz a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská a Jaroslav Paška.

Vystúpili títo poslanci: Janez Potočnik a Sharon Bowles

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 13.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia