Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2066(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0027/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0027/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 19
CRE 12/03/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0091

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

19. Προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες [2012/2066(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

H Åsa Westlund παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christa Klaß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrea Zanoni, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux και Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Åsa Westlund.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου