Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2131(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0040/2013

Teksty złożone :

A7-0040/2013

Debaty :

PV 12/03/2013 - 20
CRE 12/03/2013 - 20

Głosowanie :

PV 14/03/2013 - 8.5
CRE 14/03/2013 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0092

Protokół
Wtorek, 12 marca 2013 r. - Strasburg

20. Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie integracji migrantów, jej wpływu na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego [2012/2131(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Kinga Göncz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Joanna Senyszyn (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Zbigniewa Ziobrę, oraz Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux i Claudio Morganti.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Nadja Hirsch.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 14.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności