Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2131(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0040/2013

Predkladané texty :

A7-0040/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 20
CRE 12/03/2013 - 20

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.5
CRE 14/03/2013 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0092

Zápisnica
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg

20. Integrácia migrantov, jej dôsledky pre trh práce a vonkajší rozmer koordinácie sociálneho zabezpečenia (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o integrácii migrantov, jej dôsledkoch pre trh práce a vonkajšom rozmere koordinácie sociálneho zabezpečenia [2012/2131(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch uviedla správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Kinga Göncz (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Joanna Senyszyn (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zbigniew Ziobro, a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux a Claudio Morganti.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström a Nadja Hirsch.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 14.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia