Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2131(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0040/2013

Ingivna texter :

A7-0040/2013

Debatter :

PV 12/03/2013 - 20
CRE 12/03/2013 - 20

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 8.5
CRE 14/03/2013 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0092

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg

20. Integrationen av invandrare, effekterna för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av samordningen av social trygghet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om integrationen av invandrare, effekterna för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet [2012/2131(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Kinga Göncz (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Joanna Senyszyn (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zbigniew Ziobro, och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux och Claudio Morganti.

Talare: Cecilia Malmström och Nadja Hirsch.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 14.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy