Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2927(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000018/2013

Внесени текстове :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург

21. Въздействието на политиките на бюджетни ограничения върху условията на живот на хората с увреждания (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000018/2013) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, към Комисията: Въздействието на строгите бюджетни ограничения върху условията на живот на хората с увреждания (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès разви въпроса.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Ádám Kósa, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt и Rosa Estaràs Ferragut.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou и Inês Cristina Zuber.

Изказа се Viviane Reding.

Разискването приключи.

Изказа се Nicole Sinclaire относно процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“).

Правна информация - Политика за поверителност