Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2927(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000018/2013

Ingediende teksten :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Debatten :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg

21. De effecten van het bezuinigingsbeleid op de leefomstandigheden van mensen met een handicap (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000018/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: De effecten van bezuinigingen op de leefomstandigheden van mensen met een handicap (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès licht de vraag toe.

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa, namens de PPE-Fractie, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt en Rosa Estaràs Ferragut.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou en Inês Cristina Zuber.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire over de "catch the eye"-procedure.

Juridische mededeling - Privacybeleid