Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2927(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000018/2013

Teksty złożone :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Debaty :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 12 marca 2013 r. - Strasburg

21. Wpływ polityki oszczędnościowej na warunki życia osób niepełnosprawnych (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000018/2013), które zadała Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Wpływ polityki oszczędnościowej na warunki bytowe osób niepełnosprawnych (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès rozwinęła pytanie.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Ádám Kósa w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt i Rosa Estaràs Ferragut.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou i Inês Cristina Zuber.

Głos zabrała Viviane Reding.

Debata została zamknięta.

Głos zabrała Nicole Sinclaire w sprawie procedury pytań z sali.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności