Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2927(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000018/2013

Predkladané texty :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg

21. Vplyv úsporných politík na životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000018/2013), ktorú položila Pervenche Berès v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Vplyv úsporných opatrení na životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès rozvinula otázku.

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Ádám Kósa v mene skupiny PPE, Kinga Göncz v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt a Rosa Estaràs Ferragut.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou a Inês Cristina Zuber.

V rozprave vystúpila Viviane Reding.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpila Nicole Sinclaire s poznámkou k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia