Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2013 - Strasburgu

22. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 912/2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG, CONT, TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282 TFUE, il-President se jipproċedi għall-konsultazzjoni fakultattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-liġi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2000/383/ĠAI (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282 TFUE, il-President se jipproċedi għall-konsultazzjoni fakultattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 TFUE, il-President se jipproċedi għall-konsultazzjoni fakultattiva tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ECON, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282 TFUE, il-President se jipproċedi għall-konsultazzjoni fakultattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kiribati, min-naħa l-oħra (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 01/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sigurtà tal-prodotti għall-konsumatur u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/357/KEE u d-Direttiva 2001/95/KE (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sorveljanza tal-prodotti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill89/686/KEE u 93/15/KEE, u d-Direttivi94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 1999/5/KE, 2000/9/KE, 2000/14/KE, 2001/95/KE, 2004/108/KE, 2006/42/KE, 2006/95/KE, 2007/23/KE, 2008/57/KE, 2009/48/KE, 2009/105/KE, 2009/142/KE, 2011/65/UE, ir-Regolament (UE) Nru305/2011, ir-Regolament (KE) Nru764/2008 u r-Regolament (KE) Nru765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru li jipprovdi qafas ġenerali għall-kooperazzjoni msaħħa (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-AnnessiII u III tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9ta' Ġunju 2011 dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Aja tat-23ta' Novembru 2007 dwar l-Irkupru Internazzjonali tal-Manteniment għat-Tfal u Forom Oħrajn ta' Manteniment tal-Familja (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

FEMM, LIBE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 92/58/KEE, 92/85/KEE, 94/33/KE, 98/24/KE u d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex jiġu allinjati mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI, ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, BUDG, JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 02/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew:

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 2185/2012) dwar il-"Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru° 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru° 1223/2009" (COM(2012)05422012/0266(COD))
u dwar il-"Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro" (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 2444/2012) dwar il-"Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża u miżuri relatati" (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 0144/2013) dwar il-"Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal deroga temporanja mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità" (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) mill-Ombudsman:


- Rapport annwali ta' attività għas-sena 2012 imħejji mill-Uffiċjal Prinċipali tal-Ombudsman Ewropew.

Avviż legali - Politika tal-privatezza