Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2013 - Strasbourg
 1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Probleemid toidutarneahelas seoses hiljutise hobuseliha probleemiga (arutelu)
 5.Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine ***I - Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ***I (arutelu)
 6.Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (arutelu)
 7.Muud küsimused
 8.Hääletused
  
8.1.Üleeuroopaline energiataristu ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Euroopa Ombudsmani eriaruanne (Viini lennujaam) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad ja tegevuskavad ***I (hääletus)
  
8.4.Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitlev muu oluline ELi ja riiklik teave ***I (hääletus)
  
8.5.Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine ***I (hääletus)
  
8.6.Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ***I (hääletus)
  
8.7.Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Liiduga * (hääletus)
 9.Pidulik istung – Iisrael
 10.Hääletused (jätkamine)
  
10.1.Olmevees olevad radioaktiivsed ained * (hääletus)
  
10.2.Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas ***I (hääletus)
  
10.3.Euroala liikmesriikide riigieelarvete eelnõude jälgimine ja hindamine ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine ***I (hääletus)
  
10.4.Euroopa riskikapitalifondid ***I (hääletus)
  
10.5.Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (hääletus)
  
10.6.Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele (hääletus)
  
10.7.Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis (hääletus)
  
10.8.Naiste olukord Põhja-Aafrikas (hääletus)
  
10.9.Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamine (hääletus)
  
10.10.Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetustega - 2011/0280(COD) – Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses põllumajandustoodete ühise turukorraldusega (ühise turukorralduse määrus) - 2011/0281(COD) – Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega - 2011/0282(COD) – Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega - 2011/0288(COD) (kodukorra artikkel 70a) (arutelu)
 15.2014. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (arutelu)
 16.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 17.Euroopa Parlamendi koosseis 2014. aasta valimisi silmas pidades (arutelu)
 18.Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I (arutelu)
 19.Inimeste tervise kaitsmine sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest (arutelu)
 20.Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde (arutelu)
 21.Kokkuhoiumeetmete mõju puuetega isikute elutingimustele (arutelu)
 22.Esitatud dokumendid
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (248 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (895 kb) 
 
Protokoll (212 kb) Kohalolijate nimekiri (53 kb) Hääletuste tulemused (243 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (395 kb) 
 
Protokoll (256 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (499 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (998 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika