Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2013 - Strasbourg
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Viimeaikaisen hevosenlihaskandaalin yhteydessä esiin tulleet elintarvikeketjun ongelmat (keskustelu)
 5.Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu ***I - Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ***I (keskustelu)
 6.Rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostaminen (keskustelu)
 7.Muuta
 8.Äänestykset
  
8.1.Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.2.Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus (Wienin lentoasema) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Maankäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat ***I (äänestys)
  
8.4.Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi ***I (äänestys)
  
8.5.Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu ***I (äänestys)
  
8.6.Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ***I (äänestys)
  
8.7.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin * (äänestys)
 9.Juhlaistunto - Israel
 10.Äänestykset (jatkoa)
  
10.1.Juomavedessä olevat radioaktiiviset aineet * (äänestys)
  
10.2.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonta euroalueella ***I (äänestys)
  
10.3.Alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistaminen ***I (äänestys)
  
10.4.Eurooppalaiset riskipääomarahastot ***I (äänestys)
  
10.5.Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ***I (äänestys)
  
10.6.Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin (äänestys)
  
10.7.Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa (äänestys)
  
10.8.Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa (äänestys)
  
10.9.Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitus vuosina 2014–2020 (äänestys)
  
10.10.Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin YMP:n tukijärjestelmässä viljelijöille myönnettävistä suorista tuista - 2011/0280(COD) - Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) - 2011/0281(COD) - Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen - 2011/0282(COD) - Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta - 2011/0288(COD) (työjärjestyksen 70 a artikla) (keskustelu)
 15.Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat - pääluokka III (keskustelu)
 16.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 17.Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen (keskustelu)
 18.Kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä ***I (keskustelu)
 19.Hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutukset (keskustelu)
 20.Maahanmuuttajien kotouttaminen, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus (keskustelu)
 21.Säästötoimenpiteiden vaikutus vammaisten henkilöiden elinoloihin (keskustelu)
 22.Vastaanotetut asiakirjat
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (252 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (895 kb) 
 
Pöytäkirja (217 kb) Läsnäololista (53 kb) Äänestysten tulokset (355 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (469 kb) 
 
Pöytäkirja (260 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (489 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1001 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö