Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2013. március 12., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Az élelmiszer-ellátási lánc problémái a közelmúltbeli lóhúsügy kapcsán (vita)
 5.A fogyasztói jogviták online rendezése ***I - A fogyasztói jogviták alternatív rendezése ***I (vita)
 6.A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem megerősítése (vita)
 7.Egyéb kérdések
 8.Szavazások órája
  
8.1.A transzeurópai energiainfrastruktúrákra vonatkozó iránymutatások ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.2.Az európai ombudsman különjelentése (a Bécsi Repülőtér) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.Az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályok és cselekvési tervek ***I (szavazás)
  
8.4.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk bejelentésére szolgáló rendszer ***I (szavazás)
  
8.5.A fogyasztói jogviták online rendezése ***I (szavazás)
  
8.6.A fogyasztói jogviták alternatív rendezése ***I (szavazás)
  
8.7.Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulása * (szavazás)
 9.Ünnepélyes ülés - Israël
 10.Szavazások órája (folytatás)
  
10.1.Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok * (szavazás)
  
10.2.A pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítése ***I (szavazás)
  
10.3.Az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezések ***I (szavazás)
  
10.4.Európai kockázatitőke-alapok ***I (szavazás)
  
10.5.Európai szociális vállalkozási alapok ***I (szavazás)
  
10.6.A gazdasági válság nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira gyakorolt hatása (szavazás)
  
10.7.A nemi sztereotípiák felszámolása az EU-ban (szavazás)
  
10.8.A nők helyzete Észak-Afrikában (szavazás)
  
10.9.Az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal és a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozása a 2014–2020 közötti időszakban (szavazás)
  
10.10.Az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá tétele (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekről szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a megbízatásról szóló határozat – 2011/0280(COD)- A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezéséről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a megbízatásról szóló határozat – 2011/0281(COD)- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a megbízatásról szóló határozat – 2011/0282(COD)- A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a megbízatásról szóló határozat – 2011/0288(COD) (az eljárási szabályzat 70a. cikke) (vita)
 15.2014. évi költségvetési iránymutatások – III. szakasz (vita)
 16.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 17.Az Európai Parlament összetétele, tekintettel a 2014-es választásokra (vita)
 18.A nemzeti és regionális számlák rendszere ***I (vita)
 19.A közegészség védelme az endokrin rendszert károsító tényezőkkel szemben (vita)
 20.A migránsok integrációja, ennek munkaerő-piaci hatása és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának külső dimenziója (vita)
 21.A megszorítások hatásai a fogyatékossággal élők életkörülményeire (vita)
 22.Dokumentumok benyújtása
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (255 kb) Jelenléti ív (63 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (895 kb) 
 
Jegyzőkönyv (256 kb) Jelenléti ív (53 kb) A szavazások eredménye (370 kb) Név szerinti szavazás eredménye (470 kb) 
 
Jegyzőkönyv (276 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (502 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1000 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat