Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d. - Strasbūras
 1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Problemos maisto produktų tiekimo grandinėje dėl neseniai kilusio arklienos skandalo (diskusijos)
 5.Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas ***I - Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas ***I (diskusijos)
 6.Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (diskusijos)
 7.Kiti klausimai
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Transeuropinė energetikos infrastruktūra ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Europos ombudsmeno specialusis pranešimas (Vienos oro uostas) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai ***I (balsavimas)
  
8.4.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas ***I (balsavimas)
  
8.5.Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas ***I (balsavimas)
  
8.6.Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas ***I (balsavimas)
  
8.7.Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija * (balsavimas)
 9.Iškilmingas posėdis. Izraelis
 10.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
10.1.Žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioktyviosios medžiagos * (balsavimas)
  
10.2.Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominė ir biudžeto priežiūra ***I (balsavimas)
  
10.3.Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas ***I (balsavimas)
  
10.4.Europos rizikos kapitalo fondai ***I (balsavimas)
  
10.5.Europos socialinio verslumo fondai ***I (balsavimas)
  
10.6.Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms (balsavimas)
  
10.7.Lyčių stereotipų panaikinimas ES (balsavimas)
  
10.8.Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje (balsavimas)
  
10.9.Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritoriomis finansavimas 2014–2020 m. (balsavimas)
  
10.10.ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas pradėjimo ir įgaliojimų – 2011/0280(COD). Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (Vieno BRO reglamentas) pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0281(COD). Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0282(COD). Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0288(COD) (Darbo tvarkos taisyklių 70a straipsnis) (diskusijos)
 15.2014 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 16.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 17.Europos Parlamento sudėtis rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams (diskusijos)
 18.Nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema ***I (diskusijos)
 19.Visuomenės sveikatos apsauga nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų (diskusijos)
 20.Migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai (diskusijos)
 21.Griežto taupymo politikos poveikis neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms (diskusijos)
 22.Gauti dokumentai
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (247 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (895 kb) 
 
Protokolas (255 kb) Dalyvių sąrašas (53 kb) Balsavimo rezultatai (353 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (435 kb) 
 
Protokolas (266 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (504 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1229 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika