Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2013. gada 12. marts - Strasbūra
 1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Problēmas pārtikas piegādes ķēdē — nesenais ar zirga gaļu saistītais jautājums (debates)
 5.Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē ***I − Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana ***I (debates)
 6.Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (debates)
 7.Dažādi jautājumi
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas energoinfrastruktūras vadlīniju izveide un Lēmuma Nr. 1364/2006/EK atcelšana ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.2.Eiropas ombuda īpašais ziņojums (Vīnes lidosta) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Uzskaites noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu ***I (balsošana)
  
8.4.Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām ***I (balsošana)
  
8.5.Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē ***I (balsošana)
  
8.6.Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana ***I (balsošana)
  
8.7.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību * (balsošana)
 9.Svinīgā sēde — Izraēla
 10.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
10.1.Radioaktīvas vielas dzeramajā ūdenī * (balsošana)
  
10.2.To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības ***I (balsošana)
  
10.3.Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs ***I (balsošana)
  
10.4.Eiropas riska kapitāla fondi ***I (balsošana)
  
10.5.Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***I (balsošana)
  
10.6.Ekonomiskās krīzes ietekme uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām (balsošana)
  
10.7.Dzimumu stereotipu izskaušana Eiropas Savienībā (balsošana)
  
10.8.Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (balsošana)
  
10.9.Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (balsošana)
  
10.10.Lielāki ieguvumi ES vides pasākumu jomā (balsošana)
 11.Balsojuma skaidrojumi
 12.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) − Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) − Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) − Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) (Reglamenta 70.a pants) (debates)
 15.2014. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)
 16.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 17.Eiropas Parlamenta sastāvs 2014. gada vēlēšanu perspektīvā (debates)
 18.Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Eiropas Savienībā ***I (debates)
 19.Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (debates)
 20.Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (debates)
 21.Taupības pasākumu ietekme uz personu ar invaliditāti dzīves apstākļiem (debates)
 22.Dokumentu iesniegšana
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (251 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (895 kb) 
 
Protokols (255 kb) Apmeklējumu reģistrs (53 kb) Balsošanas rezultāti (312 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (483 kb) 
 
Protokols (265 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (507 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1068 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika