Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2013 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Problemi fil-katina tal-provvista tal-ikel fil-kuntest tal-kwistjoni riċenti dwar il-laħam taż-żiemel (dibattitu)
 5.Soluzzjoni onlajn għat-tilwim tal-konsumaturi ***I - Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tal-konsumaturi ***I (dibattitu)
 6.It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (dibattitu)
 7.Varji
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Linji gwida għall-infrastrutturi tal-enerġija trans-Ewropej ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew (l-Ajruport ta' Vjenna) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art ***I (votazzjoni)
  
8.4.Mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima ***I (votazzjoni)
  
8.5.Soluzzjoni onlajn għat-tilwim tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)
  
8.6.Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)
  
8.7.L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea * (votazzjoni)
 9.Seduta formali - Iżrael
 10.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
10.1.Il-protezzjoni tas-saħħa: Sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem * (votazzjoni)
  
10.2.It-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)
  
10.3.Dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)
  
10.4.Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju ***I (votazzjoni)
  
10.5.Fond Ewropew għall-Intraprenditorija Soċjali ***I (votazzjoni)
  
10.6.L-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa (votazzjoni)
  
10.7.L-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE (votazzjoni)
  
10.8.Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq (votazzjoni)
  
10.9.Il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-2014 sal-2020 (votazzjoni)
  
10.10.Nisfruttaw aħjar il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ għarfien u rispons aħjar (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - 2011/0280(COD)- Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) - 2011/0281(COD)- Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - 2011/0282(COD)- Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - 2011/0288(COD) (Artikolu 70a tar-Regoli ta' Proċedura) (dibattitu)
 15.Linji gwida għall-baġit 2014 - Taqsima III (dibattitu)
 16.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014 (dibattitu)
 18.Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 19.Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali (dibattitu)
 20.L-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (dibattitu)
 21.L-impatt tal-politiki ta' awsterità fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien ta' persuni b'diżabilitajiet (dibattitu)
 22.Dokumenti mressqa
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (254 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (895 kb) 
 
Minuti (262 kb) Reġistru tal-attendenza (53 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (319 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (468 kb) 
 
Minuti (276 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (516 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1002 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza