Înapoi 
 Înainte 
RCVVOTESPVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg
 1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea şedinţei
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 4.Problemele din lanțul de aprovizionare cu alimente în contextul chestiunii recente legate de vânzarea de carne de cal (dezbatere)
 5.Soluționarea online a litigiilor în materie de consum ***I - Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum ***I (dezbatere)
 6.Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (dezbatere)
 7.Diverse
 8.Votare
  
8.1.Orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor ***I (vot)
  
8.4.Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice ***I (vot)
  
8.5.Soluționarea online a litigiilor în materie de consum ***I (vot)
  
8.6.Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum ***I (vot)
  
8.7.Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană * (vot)
 9.Şedinţă solemnă - Israel
 10.Votare (continuare)
  
10.1.Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman * (vot)
  
10.2.Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I (vot)
  
10.3.Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro ***I (vot)
  
10.4.Fondurile europene cu capital de risc ***I (vot)
  
10.5.Fondurile europene de antreprenoriat social ***I (vot)
  
10.6.Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor (vot)
  
10.7.Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (vot)
  
10.8.Situaţia femeilor din nordul Africii (vot)
  
10.9.Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (vot)
  
10.10.Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului (vot)
 11.Explicaţii privind votul
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC - 2011/0280(COD)- Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la organizarea comună a pieţelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică)- 2011/0281(COD)- Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD)- Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC - 2011/0288(COD) (articolul 70a din Regulamentul de procedură) (dezbatere)
 15.Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III (dezbatere)
 16.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 17.Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (dezbatere)
 18.Sistemul de conturi naționale și regionale ***I (dezbatere)
 19.Protecţia sănătăţii publice împotriva perturbatorilor endocrini (dezbatere)
 20.Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale (dezbatere)
 21.Impactul austerității asupra condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități (dezbatere)
 22.Depunere de documente
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (259 kb) Listă de prezență (63 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (895 kb) 
 
Proces-verbal (268 kb) Listă de prezență (53 kb) Rezultatele voturilor (313 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (398 kb) 
 
Proces-verbal (271 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (509 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1144 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate