Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 12. marec 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Težave v verigi preskrbe s hrano v okviru nedavnih spornih vprašanj glede konjskega mesa (razprava)
 5.Spletno reševanje potrošniških sporov ***I - Alternativno reševanje potrošniških sporov ***I (razprava)
 6.Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (razprava)
 7.Razno
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Vseevropska energetska infrastruktura ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic (letališče Dunaj) * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih ***I (glasovanje)
  
8.4.Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami ***I (glasovanje)
  
8.5.Spletno reševanje potrošniških sporov ***I (glasovanje)
  
8.6.Alternativno reševanje potrošniških sporov ***I (glasovanje)
  
8.7.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji * (glasovanje)
 9.Slavnostna seja - Izrael
 10.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
10.1.Radioaktivne snovi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi * (glasovanje)
  
10.2.Gospodarski in proračunski nadzor v državah članicah euroobmočja z resnimi težavami v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo ***I (glasovanje)
  
10.3.Spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju ***I (glasovanje)
  
10.4.Evropski skladi tveganega kapitala ***I (glasovanje)
  
10.5.Evropski skladi za socialno podjetništvo ***I (glasovanje)
  
10.6.Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk (glasovanje)
  
10.7.Odprava stereotipov o spolih v EU (glasovanje)
  
10.8.Položaj žensk v Severni Afriki (glasovanje)
  
10.9.Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (glasovanje)
  
10.10.Boljše zagotavljanje koristi okoljskih ukrepov EU (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD)- Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) (člen 70a Poslovnika) (razprava)
 15.Smernice za proračun za leto 2014 - oddelek III (razprava)
 16.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 17.Sestava Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (razprava)
 18.Sistem nacionalnih in regionalnih računov ***I (razprava)
 19.Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci (razprava)
 20.Vključevanje migrantov, njegovi učinki na trg dela ter zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo (razprava)
 21.Posledice varčevanja za življenjske razmere invalidov (razprava)
 22.Predložitev dokumentov
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (248 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Poimensko glasovanje (895 kb) 
 
Zapisnik (250 kb) Seznam navzočih (53 kb) Izidi glasovanja (306 kb) Poimensko glasovanje (452 kb) 
 
Zapisnik (258 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanja (489 kb) Poimensko glasovanje (1064 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov